كودكان فرانسوی با آثار كیارستمی بزرگ شدند/ مردی برای تمام فصول

03ارديبهشت1396 0
تعدادي از فيلمسازان و پژوهشگران خارجي از تجربه آشنايي خود با عباس كيارستمي و چيزهايي كه از وي و سينمايش آموخته اند، صحبت كردند.

مهر: عصر ديروز دوم ارديبهشت ماه مراسم گراميداشت زنده ياد عباس كيارستمي در سي و پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم، عليرضا شجاع نوري كه اجراي مراسم را نيز بر عهده داشت گفت: هيچ وقت فكر نمي كردم در چنين جايي در غياب عباس كيارستمي حرف بزنم. از اولين سفري كه او به فستيوال ها مي رفت با او همراه بودم. به ياد دارم اولين نمايش «خانه دوست كجاست» در زوريخ انجام شد و من از همان جا به عباس كيارستمي علاقه مند شدم. آخري باري هم كه او را ديدم در بستر بيماري بود اما با اين وجود فعال بود و حراج كارهاي هنري را به صورت زنده مي ديد.

پس از صحبت هاي عليرضا شجاع نوري، سيدرضا ميركريمي دبير سي و پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر پشت تريبون قرار گرفت و عنوان كرد: سال گذشته وقتي در حال برنامه ريزي براي برگزاري جشنواره بوديم، كيارستمي در بستر بيماري بود و ما خوشبين بوديم كه بيماري او تمام مي شود و ما امسال را سال كيارستمي مي ناميم، حتي پوستر خودمان را هم انتخاب كرديم اما كيارستمي حالا به ظاهر در ميان ما نيست. او كسي بود كه چيزهاي زيادي به ما ياد داد. اتفاقات شگفت انگيز دنيا بسيار زياد و اتفاقات عادي بسيار كم هستند. او به ما ياد داد كه معاني بزرگ چطور خود را پشت اتفاقات كوچك پنهان كرده اند.

در ادامه سيف الله صمديان كارگردان سينما اظهار كرد: نمي توان بد حال بود وقتي اين گردهمايي را به نام كيارستمي رقم مي زنيم من از آنهايي كه به اين مراسم آمده اند تشكر مي كنم و از آنهايي كه نيامده اند شرمنده ام، زيرا نتوانستيم از آنها دعوت كنيم.

در ادامه مراسم پيام تصويري احمد كيارستمي فرزند عباس كيارستمي پخش شد كه او در  اين پيام گفت: مي خواهم از سيدرضا ميركريمي، سيف الله صمديان و همه دست اندركاراني كه اين مراسم را برگزار مي كنند تشكر كنم.

وي افزود: در ادامه بايد عنوان كنم از وقتي كه اين اتفاق براي پدرم افتاد، عده اي براي بهبود سيستم پزشكي ايران تلاش كردند. مي دانم كساني در ايران هستند كه از سينماي پدرم بسيار خوب خبر دارند.

احمد كيارستمي خبر داد: من در حال حاضر مشغول آخرين مراحل فني فيلم «بيست و چهار فريم» ساخته پدرم است، هستم. اين فيلم قرار است در فستيوال «كن» رونمايي شود. بعد از مدتها نيز قرار شد فيلم هاي قديمي پدرم توسط يك شركت آمريكايي بازسازي شود. ما در نظر داريم آثار او را از زماني كه در كانون پرورش فكري كودك و نوجوان ساخته بود بازسازي كنيم.

در ادامه مراسم، ويكتور اديسه از دوستان عباس كيارستمي و سفير كشور اسپانيا گفت: اول از همه مي خواهم از اين فستيوال به خاطر مهمان نوازي كه دارند تشكر كنم. براي من اين يك افتخار بزرگ است كه امروز با شما باشم، براي من يك افتخار و هيجان است زيرا اين بزرگداشت در سرزميني است كه حيات عباس كيارستمي را ديده است.

وي افزود: ايران سرزميني است كه عباس كيارستمي به آن عشق مي ورزيد. براي من بسيار سخت است كه درباره عباس صحبت كنم. چون ما فيلمسازان همديگر را از آثارمان مي شناسيم. من هيچ وقت فراموش نمي كنم كه وقتي فيلم «كلوزآپ» او را در مادريد ديدم بعد از تماشاي اين فيلم، هنگامي كه در حال خارج شدن از سالن بودم، به شدت تحت تأثير قرار گرفته بودم. آنجا بود كه احساس كردم كه نگاه تازه اي در سينماي دنيا متولد شده است. سينماي كيارستمي جايي فوران كرد كه سينماي اروپا خسته شده و از پا درآمده بود. او ما را به نگرش جهان و بازنگري در نگاهمان به جهان واداشت.

اديسه تصريح كرد: ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه تنها با آلودگي هوا روبرو نيستيم و آلودگي تصوير هم وجود دارد. چگونه مي توان در اين فضا تصويري ساخت؟ او جواب اين پرسش را داده است. جواب اين پرسش اين است كه وقتي معصوميت با حكمت گره مي خورد. سال ها گذشت تا من عباس را در سيسيل ديدم. آنجا او فيلم من با عنوان «آفتاب درخت به» را ديد و اين اثر ما را به هم پيوند داد. همانجا بود كه من متوجه شدم كه ما هر دو در يك سال و در يك ماه و تنها با اختلاف 8 روزه به دنيا آمده ايم. تفاوت ما در دوكشور متفاوت با مسافت زياد است. آنجا بود كه احساس كرديم كه نه تنها به عنوان فيلمساز، بلكه از جنبه هاي ديگر با يكديگر نكات مشترك داريم.

دنيا فقير مي شود وقتي افرادي مثل عباس كيارستمي ناپديد مي شوند

اين سفير ادامه داد: در موزه «مادريد» با يكديگر قدم مي زديم كه متوجه شدم علاقه عباس به چيزي است كه خارج از ديوارهاي موزه اتفاق مي افتد. آنجا بود كه متوجه صحبت او شدم كه مي گفت تمام دنيا، كارگاه من است. دنيا فقير مي شود وقتي افرادي مثل عباس كيارستمي ناپديد مي شوند اما با اين وجود ما آثار او را داريم، آثاري كه جزو ميراث بشري است براي اينكه در اين آثار با يك تواضع عظيم انساني و نقشي ابدي روبرو مي شويم.

در ادامه مراسم «فردريك سان» از دوستان كيارستمي، «گاد فري چش آير» به صحنه آمده و صحبت هايي به زبان انگليسي در وصف عباس كيارستمي مطرح كردند.

در ادامه انگستر ويكتور پژوهشگر ايراني در فرانسه به صحنه آمد و درباره كيارستمي اظهار كرد: عباس كيارستمي را 24 سال پيش، در مشق شب در شهر كوچكي در فرانسه ديدم. من آن موقع چيزي از سينما و ايران نمي دانستم اما اين فيلم بود كه من را واداشت كه سوژه دكترا را با اين موضوع انتخاب كنم. اين فيلم من را به سمت ايران هدايت كرد. ايراني كه بخشي از قلبم و سرزمينم شده است.

وي افزود: كيارستمي ايران را دوست داشت و مي دانست كه چگونه اين عشق را به ديگران منتقل كند. فيلم هاي او، ما را به سفري در مورد آموزش و يادگيري مي برد كه آزاد و مسئول باشيم و اين دو مورد آسان نيست به خاطر همين است كه كيارستمي تنها يك فيلمساز ساده نبود، او نابغه و مبدع فرم هاي بصري جديد مانند فرم روايتي و زباني بود. به خاطر همين بود كه وزير آموزش فرانسه اين شانس را به دانش آموزان فرانسوي داد كه فيلم هاي او را كشف كنند. ما اين كار را با كودكان مهد كودكي آغاز كرديم.

اين پژوهشگر عنوان كرد: به ياد دارم كه آن زمان وزير به ما پيشنهاد داد كه كلكسيوني از 100 فيلم برتر دنيا آماده كنيم، اولين مجموعه اين فيلمها، فيلمي از عباس كيارستمي با عنوان «خانه دوست كجاست» بود. در آن زمان، بچه هاي مهدكودكي كه نه زبان مي دانستند و نه مي توانستند زيرنويس ها را بخوانند فيلم عباس كيارستمي را فهميدند و متوجه شدند كه چگونه بايد زندگي كنند. ما متوجه شديم كه با گذشتن از حد و مرزها و ممنوعيت ها و رسيدن به چيزي كه به نظر ما درست است، بزرگ مي شويم. در آن زمان دانش آموزان دبيرستاني و كساني كه براي رفتن به دانشگاه آماده مي شدند، برنامه فيلم هاي كيارستمي را با خود به همراه داشتند. دانش آموزان فرانسوي با فيلم هاي كيارستمي بزرگ شدند.

بدون كيارستمي و بدون فيلم هاي جديد او، زندگي سخت تر خواهد بودويكتور تصريح كرد: براي وزير، هدف آموزش از سينما تنها اين نبود كه فيلم ها را نشان دهد تا مسائل اجتماعي را منعكس كند يا از كودكان فيلمساز بسازد بلكه هدف او اين بود كه افرادي آزاده و مسئول بسازد. آثار عباس كيارستمي اين فرصت را مي دهد كه خودمان فكر كنيم و دنيا را جور ديگري ببينيم. فيلم هاي او شريف و ناياب هستند. بدون كيارستمي و بدون فيلم هاي جديد او، زندگي سخت تر خواهد بود.

سپس «سمي كايلان اوغلو» از دوستان كيارستمي گفت: به ياد دارم كه من او را در يك جشنواره اي با فيلم «شيرين» ديدم. او كسي بود كه ساخت فيلم را به من آموخت و روي من تأثير گذاشت بدون اينكه با هم صحبت كنيم. من شاهد نگرش او به شهر بودم. ما با هم كم صحبت مي كرديم، اما يك بار مقابل او راه مي رفتم كه  او من را صدا كرد و نظرم را در مورد شيرين پرسيد. تركيه با ايران تشابهات فرهنگي دارد. به ياد دارم كه قدم مي زديم و روي يك نيمكت نشستيم و به افرادي كه راه مي رفتند نگاه مي كرديم. به يك باره ديديم كه يك سطل آشغال وجود دارد كه يك بستني در حال ذوب شدن در ميان آن بود. افراد زيادي از كنار آن بستني رد مي شدند اما به يكباره پاي يك نفر روي آن قرار گرفت و در اثر همين اتفاق، دايره بزرگي از مواد مذاب اين بستني روي زمين ايجاد شد. پس از آن افراد، از كنار آن به آرامي عبور مي كردند، بعد از مدتي، سگي آمد و اين تكه آشغال را كنار كشيد. اين 10 دقيقه براي من مثل اين بود كه داخل فيلم هاي كيارستمي شده باشم. در واقع براي ما كسي كه بستني را آنجا انداخته بود، مهم نبود، زيرا براي همه ما يك بار اتفاق افتاده كه بستني مان را دور انداخته باشيم.

اوغلو تصريح كرد: عباس كيارستمي در يكي از مصاحبه هايش گفته بود كه يكبار از يك سري درخت عكس گرفته، و بعد از 10 سال دوباره به آنجا رفته و از آنها مجدد عكس گرفته اما هنگامي كه عكس ها را با هم مقايسه مي كرده متوجه شده كه در عكس جديد يكي از درخت ها نيست. نگاهي كه او داشت اين بود كه هر چيز به يك جاندار و دوباره به يك بي جان تبديل مي شود.

وي در پايان گفت: من در ايران  هستم، تهران همان تهران با آرايش متفاوت است اما درخت بزرگي كه ما در سايه خود بزرگ مي كرد ديگر در بين ما نيست اما فيلم هاي او و درسي كه او به ما داد منبعي براي ماست. من اين را از عباس كيارستمي فهميدم. هر زمان كه با دقت به اطرافم نگاه كنم در تهران، اثر نگرش او را در چيزي مي بينم.

نظرات
نظر خود را بنویسید:
مطالب مرتبط

عضویت در خبرنامه 7فاز

برای اطلاع از مطالب جدید 7فاز ایمیل خود را وارد نمایید.


استفاده از تمامی مطالب 7فاز تنها با ذکر منبع و درج پیوند مجاز است.

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وبسایت توسط گروه ماز